MUSEU DE LA FAIXA

Situat en el Carrer de l'Hospital, en l'edifici que li dona el nom, aquet museu està fet per a recordar la tradicional manufactura i indústria del poble de Cinctorres. Localitzat en l'antic Hospital per a acollir gent sense recursos, actualment museïtza l'elaboració de les famoses faixes cinctorranes.

Documentat des de fa almenys tres segles, la població del poble de Cinctorres ha treballat tradicionalment en l'elaboració de faixes. Aquestes eren confeccionades en tallers i fàbriques, i venudes arreu de la Península Ibèrica. El venedor de les faixes o "faixero" viatjava per totel territori amb carro o bicicleta, repartint el producte que les dones del poble confeccionaven primer als tallers -que posteriorment serien fàbriques- i després a les seues cases per a l'elaboració artesanal dels cordons. En honor al faixero i en representació del poble de Cinctorres, "El Cinctorrà que marxa però sempre torna al poble", s'ha eregit una escultura de la figura del Faixero.