Bibliosaurus-3D

"Bibliosaurus-3D" és una biblioteca o catàleg digital amb models 3D d'ossos i petjades de dinosaures de la província de Castelló penjats a Internet a disposició d'estudiants i públic en general.

El present projecte neix d'una banda de la necessitat de protecció i conservació del Patrimoni Paleontològic castellonenc i per un altre de les nombroses possibilitats educatives que l'estudi dels fòssils ofereixen a camps com la Geologia, Biologia, Medi Ambient, Tecnologia, entre d'altres, en els diferents nivells educatius.

Així, l'ús de noves tècniques i tecnologies permet treballar tant amb fòssils virtuals com amb rèpliques de qualitat acceptable, que es poden utilitzar per a diverses activitats educatives, per exemple conèixer el treball dels paleontòlegs, per a realitzar estudis d'anatomia comparada, per a treballs de ciències, etc.

"Bibliosaurus-3D" et permet doncs l'accés a diversos models 3D d'ossos trobats al jaciment ANA de Cinctorres.