DINOMANIA

L'eix central d'aquest projecte és la difusió i divulgació dels coneixements adquirits en l'estudi de la Geologia i la Paleontologia dels jaciments amb dinosaures de la comarca d'Els Ports.

Amb l'objectiu de donar suport a la consolidació de les estructures existents dedicades a promoure la divulgació d'aquestes ciències i fomentar la creació de noves activitats que contribueixin a la professionalització de la divulgació de la ciència. Recordant en tot cas el seu paper social, refermant així la imatge de les ciències de la Terra com a activitat generadora de turisme i desenvolupament, especialment en zones rurals.

El desenvolupament del pla director del Parc Cultural Dinomania té com a objectiu dotar d'infraestructures i recursos didàctics que permetin l'aprofitament dels fòssils, dels jaciments i del seu entorn, en localitats de la comarca com Cinctorres, Todolella, Portell, Forcall o Morella com a motor de desenvolupament de l'activitat turística i educativa.

El present projecte neix des d'una dimensió bàsicament participativa, partint de l'aprofitament i coordinació de les infraestructures existents, i potenciant i proposant nous punts d'informació seguint arguments científics. D'aquesta manera es planteja també com un projecte de desenvolupament social i econòmic; tenint en compte la col·laboració de municipis, entitats, i associacions relacionats amb l'acció proposada, així com el contacte i coordinació amb les diferents administracions locals, mostrant-los les possibilitats i l'abast del projecte.

D'aquesta manera es volen aprofitar i millorar una sèrie d'infraestructures que hi ha en els municipis com són els museus i col·leccions municipals, la Col·lecció Museogràfica de Cinctorres, el Jaciment Paleontològic ANA i el Museu Temps de Dinosaures.

El Parc Cultural Dinomania, ja és una realitat a Cinctorres, que permet difondre i divulgar aquest ric patrimoni geològic i paleontològic existent a la localitat. Els recursos del Parc, com l'àrea educativa i d'interpretació, el jaciment ANA i el Museu de dinosaures de la localitat, creen un complex científic-cultural únic a disposició de la comunitat educativa de la nostra província i del públic en general. Aquestes infraestructures permeten la difusió i divulgació del patrimoni d'una forma integral. Primer a través del procés d'excavació al jaciment. Després, a través del coneixement del procés d'estudi en l'àrea educativa, i finalment mitjançant la sensibilització del valor del patrimoni , al museu paleontològic.

A Cinctorres, les instal·lacions del Parc ja reben cada any la visita de centenars de persones.