EXCAVACIONS EN
EL JACIMENT ANA

Descobert l'any 1998, pel geòleg cinctorrano Ramón Ortí. Però no va ser fins a l'any 2002,
quan s'actua sobre ell. És al maig de 2002 quan es realitza la primera campanya d'excavacions en aquest
jaciment de Cinctorres, dirigida per Angel Galobart i Andrés Santos-Cubedo.

DINOSAURES
AL PALAU DELS
SANTJOANS

Es tracta d’un palau que té el seu origen al segle XV, encara
que la seva estructura actual és del XVII, d’estil gòtic aragonès.
La seva façana és de pedra, amb un aleró de fusta.

EXPOSICIÓ
"ANA, UN
JACIMENT VIU"

Explica que consisteix el treball d'un paleontòleg, prenent com a fil
argumental els descobriments fets en el jaciment ANA.

DINO-RUTES
28 PUNTS
DINOMANIA
PARC CULTURAL
ANA
JACIMENT
EXCAVACIÓ
FASES
Bibliosaurus
PECES 3D
CINCTORRES
PUNTS D'INTERÈS

JACIMENT
ANA · CINCTORRES