EL PEIRÓ

Les creus de terme, conegudes com a peirons -o "piurons"- a la comarca del Ports, són un veritable símbol de les terres del Nord del País Valencià. Aquests monuments tenen la seua època de màxim esplendor durant els segles XIV i XV. El model escultòric es perllonga al llarg de les etapes renaixentista i barroca. A la nostra localitat se'n poden trobar tres:

El Peiró de Cap de Vila (s. XV) es l'únic que es conserva actualment . Originàriament estava situada en el creuament de camins amb Castellfort i Portell. Fou enderrocada durant la Guerra Civil i recomposada per Benjamín Moles Guardiola després. Reubicada en la Plaça de l'Església en el lloc on estava la creu de la plaça d'Alfons XIII. Conegut actualment com Peiró de la Plaça nova, és l'únic conservat dels tres que erigien a la localitat de Cinctorres. L'acció de l'aigua i de gel, sumada a la utilització de materials inadequats que es van emprar en la intervenció dels anys quaranta, van ser els principals causants del greu estat en que es trobava aquesta creu de pedra. A l 'hivern de 1997 les baixes temperatures i fortes gelades van fer que el material petri de la creu, ja fet malbé pel pas del temps i per l'acció danyosa dels materials emprats en intervencions anteriors, es clivellà i originaria en primer lloc el desmembrament d'un dels braços de la creu i després l'esmicolament de tota la creu. La direcció General de Patrimoni Artístic de la Conselleria de Cultura, Educació i ciència va assumir la restauració d'aquesta magnífica creu gòtica a proposta de l'Ajuntament de Cinctorres que assessorat per l'Associació Cultural el Peiró va presentar la sol•licitud el 13 de març de 1997.

És d'estil gòtic, de creu llatina i braços rectes amb cresteria perimetral i remats florals, amb imagineria en l'anvers i el revers. En l'anvers es pot apreciar la figura de Crist baix capitell i en el braç horitzontal disposades a mode de Calvari, les imatges, mutilades i deteriorades, de la Dolorosa a a dreta i de Sant Joan Evangelista, a la seua esquerra. En el revers destaca la figura de la Mare de Déu i el Jesuset al centre, flanquejada per les que possiblement són Santa  Bàrbara (dreta) i Santa Llucia (esquerra). En el braç horitzontal i al costat de les imatges es representen busts d'àngels. També està representat Crist redentor ressucitant al nou Adam, en l'anvers i Catalina, en el revers, Santa Úrsula en el lateral dret i Santa Agueda en l'esquerre.

El capitell es troncopiramidal, invertit i de secció octogonal, amb l'escut de la Corona d'Aragó a un costat i el de Cinctorres a l'altre. En la resta de les cares té esculpides les escenes de la coronació de la Mare de Déu i de l'Adoració dels Reis Mags. També estan els escuts dels donants, possiblement la familia Oller. Encara que és de propietat municipal es conserva en dipòsit temporal en l'església parroquial, i en el seu lloc n'hi ha una rèplica del 1998 en els tallers "Artipedra".