ESGLÉSIA DE SANT
PERE APÒSTOL

Església de Sant Pere Apòstol

Cinctorres ha tingut diverses esglésies parroquials que el temps o les pretensions han anat modificant. L'actual temple es va iniciar en 1763 i es va acabar l'any 1782.

L'església de Sant Pere de Cinctorres és un temple de tres naus a la mateixa altura amb il·luminació lateral. Presenta tres trams amb un creuer rematat per una alta cúpula amb tambor i presbiteri lanquejat per sengles capelles. La nau central, de quatre trams, es cobrix amb volta de canó i les naus laterals amb voltes d'aresta. Són curioses les pilastres que separen les capelles laterals desapegant-se del mur per a donar una sensació de profunditat.

La façana és especialment interessant pel seu perfil mixtilini flanquejada per dos torres de base quadrada i campanars octogonals. Aquestos campanars que substituïxen a la tradicional torre campanar van ser construïts per voluntat artística d'aquell temps de canvis. La portada és de perfils corbs. Damunt es pot observar l'estàtua de Sant Pere.

En el seu interior es troben frescos, peces d'orfebreria, creus gòtiques, rics ornaments litúrgics i dos rosaris d'or portats des de Manila per un frare cinctorrà, l'any 1754.

L'ornamentació d'aquesta església va arribar en el s.XIX i és molt destacable l'ús de taulelleria valenciana per a decorar les capelles del Santíssim Sagrament. També és remarcable la realització d'algun retaule major.

Esta església pot considerar-se com el model de major maduresa i esplendiositat del barroc en la comarca Els Ports.